Baku Editing Services


Peşəkar və təcrübəli xarici tərcüməçilər və elmin müxtəlif sahələrində çalışan mütəxəssislər tərəfindən ingilis dilində elmi məqalələrin və digər mətnlərin redaktəsi

Xidmətlərimiz

Express
redaktə

Vebsayt səhifələri, Blog postları, Facebook statusları, Elektron məktubları və Məqalələrin sürətli redaktəsi (5 dəqiqə – 24 saat ərzində)

Elmi Məqalələrin Redaktəsi

İngilis dilində yazılmış məqalələrin redaktəsi (Proofreading) və/və ya məqalədə istifadə olunmuş terminlərin həmin elmi sahədə çalışan ekspert tərəfindən yoxlanılması (Copyreading)

Məqalənin Jurnalın tələblərinə uyğunlaşdırılması

Yüksək reytinqli elmi jurnalların təqdim olunan məqalələrin qarşısına ciddi tələblər qoyulur. Həmin tələblərin yerinə yetirilməməsi məqalənin redaksiya tərəfindən qəbul olunmamasına səbəb olur. Servisimizdən istifadə edərək məqalənin tələblərə uyğun tərtib olunmasına əmin olun

Digər xidmətlər

  • TOEFL və IELTS esselərin yoxlanılması
  • Xarici universitetlərə qəbul olunmaq üçün motivasiya məktubun tərtib edilməsi (LETTER OF MOTÄ°VATÄ°ON)
  • Xarici universitetlərə qəbul olunmaq üçün xasiyyətnamə məktubun yazılması (LETTER OF RECOMMENDATÄ°ON /REFFERENCE)